Kontrolewet effent weg voor openbare pensioenfondsen

(tijd) - De gewijzigde kontrolewet voor de verzekeringen van 19 juli 1991 zal de oprichting van nieuwe types van pensioenfondsen met zich brengen, aldus het zopas gepubliceerde jaarverslag van de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen (BVPF).