Advertentie
Advertentie

Koopkracht in VS groter dan in Japan en EG

Het Amerikaanse Bruto Nationaal Produkt (BNP) per capita was ook in 1986 aanzienlijk groter dan in Japan en de landen van de Europese Gemeenschap (EG). Dit blijkt uit cijfers die werden gepubliceerd door het bureau voor de statistiek van de EG. Daarin is het BNP berekend tegen marktprijzen en uitgedrukt in zogenaamde koopkrachtstandaards (kks). Dit is een maatstaf die rekening houdt met de feitelijke koopkracht van de verschillende valuta's. Het Amerikaanse BNP per capita bedroeg in 1986 21.307 kks. Daarna volgen Japan en de EG met respektievelijk 15.155 en 13.639 kks.