Koopkracht nettolonen amper hoger dan in jaren 70

(tijd) - De gemiddelde werknemer kan met zijn nettoloon nauwelijks meer kopen dan een kwarteeuw geleden. Het rechtstreeks loon na inflatie en na belasting steeg sinds 1974 slechts met 0,1 procent per jaar. De loonkosten stegen na inflatie met 1,4 procent per jaar omdat de onrechtstreekse loonmassa (sociale uitkeringen min belastingen en sociale bijdragen) met 2,9 procent per jaar toenam. Dit blijkt uit een studie van adviseur Réginald Savage van het ministerie van Financiën over de inkomensverdeling en het herverdelingsbeleid. De studie die verschijnt in het Documentatieblad van het ministerie, lekte maandag uit in De Standaard.