Kooplui lijken steun aan Iraans religieus establishment te laten varen

(tijd) - "Een fundamentalistisch regime dat de sociaal-ekonomische problemen niet kan oplossen, ontneemt een moslim zijn enige hoop op de toekomst', aldus professor Urbain Vermeulen. Volgens hem zal het niet lang meer duren voor er in Iran in het politiek islamitisch systeem een krisis ontstaat. De vermeende aanslag tegen president Rafsanjani op 1 februari is mogelijk een teken aan de wand. Terwijl president Rafsanjani bij het schrijn van ayatollah Khomeini een toespraak hield ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de islamitische revolutie, werden in de menigte enkele schoten gelost. De schutter beweerde enkel de ceremonie te willen verstoren, maar het incident werd snel bestempeld als een komplot. De massa die op de herdenkingsplechtigheid aanwezig was, scandeerde onmiddellijk leuzen tegen de vanuit Irak opererende mujahedin, die in Iran steeds met de vinger gewezen wordt wanneer er politieke onlusten uitbreken.