Koördinatiecentra en interkommunales boven

(tijd) - De 27.000 grootste bedrijven van België hebben in 1992 een gezamenlijke omzet van 11.620 miljard fr. gerealizeerd, dat is amper een procent meer dan in 1991. De winstcijfers vielen met 2 procent terug, van 337 miljard in '91 tot 330 miljard in 1992. Exclusief de koördinatiecentra en de interkommunales bedraagt de winstdaling voor 1992 echter 17 procent. Precies deze twee soorten ondernemingen die minst belastingen betalen, maken meest winst.