Koördinatiecentra financierden ruim 100 miljard investeringen

(tijd) - De Belgische koördinatiecentra hebben in het boekjaar 1988-89 voor 102 miljard B.fr. investeringen van ondernemingen uit de groep waartoe ze behoren, gefinancierd. Dat blijkt uit een onderzoek bij 141 aktieve koördinatiecentra. Momenteel hebben al om en bij de 250 centra een erkenning bekomen of minstens een erkenningsdossier ingediend maar een belangrijk gedeelte daarvan heeft nog geen volledig boekjaar achter de rug.