"Koördinatiecentra worden minder belangrijk bij Belgisch-Nederlandse investering

(tijd) - Wim Duisenberg, president van de Nederlandsche Bank, waarschuwt voor een fiskale konkurrentie op het vlak van koördinatiecentra. Duisenberg stelt dat het belang van de Belgische koördinatiecentra in de financieel-ekonomische relaties tussen België en Nederland beperkt is. Fiskaal opbod is uit den boze, meent Duisenberg, een dergelijke "Tour de Tax' onder de overheden kent geen gele-truidrager, maar aan de eindstreep enkel verliezers.