Koördinatiecentra zijn uitdaging voor Belgische kredietinstellingen

(tijd) - Het sukses van de koördinatiecentra in ons land is niet alleen toe te schrijven aan fiskale voordelen. Ook de mikro-ekonomische voordelen verbonden aan de groepsondersteunende aktiviteiten zijn eveneens belangrijk, met name op het vlak van het financieel beheer. De centra nemen op dat vlak heel wat taken over van de externe financiële instellingen hoewel ze tegelijk ook een zeer belangrijk kliënteel vormen van diezelfde instellingen. Dat schrijft Weekberichten van de Kredietbank.