Advertentie
Advertentie

Koördinatiecentrum Esso verhoogt kapitaal

(tijd) - Het koördinatiecentrum van Esso heeft zijn kapitaal met 5,944 miljard frank verhoogd. De 172.290 nieuwe aandelen werden voor 25% volgestort. Het kapitaal van Esso Coordination Center bedraagt na deze operatie 16,8 miljard frank. Op de inbreng van kapitaal in een koördinatiecentrum moet geen registratierecht betaald worden. Het geld kan door het centrum uitgeleend worden aan de dochterondernemingen van de groep. Op de leningen die verstrekt worden voor de financiering van vaste materiële activa in België kan FRV ten belope van 10% worden verrekend. Koördinatiecentra zijn aldus belangrijke financieringskanalen geworden voor de groep waartoe ze behoren en vertolken een belangrijke rol van intern bankier.