Advertentie
Advertentie

Koramic blijft bij winstverwachtingvoor 2002

(tijd-nieuwslijn) - De bouwmaterialengroep Koramic blijft bij de voorspelling dat 2002 positief wordt afgesloten, maar acht het niet aangewezen een concreet cijfer naar voren te schuiven. Als er een verbetering komt, dan zal die niet van de bouwmarkten komen, maar van interne operaties, zei financieel directeur Willy van Riet in de marge van de algemene vergadering. De bouwmarkten blijven ook dit jaar slabakken; echt herstel wordt pas vanaf 2003 verwacht. Volgens Van Riet gaat het in het tweede kwartaal op sommige plaatsen wel beter, maar is de toestand elders, en dan vooral op de belangrijke Duitse bouwmarkt, nog steeds even benard. De resultaatsverbetering waarop Koramic voor 2002 rekent, zal voor het grootste deel voortvloeien uit het wegvallen van de uitzonderlijke kosten voor herstructureringen en uit de kostenbesparingen die deze operaties hebben opgeleverd. De kostenbesparingen voor Wienerberger en Koramic samen worden, op het geconsolideerd niveau van Koramic, geraamd op 15 miljoen euro, merkt Van Riet op. Wat daar bovenop komt, is meegenomen.