Koramic start beursoperatie ter waarde van 5 miljard frank

(tijd) - De bouwmaterialenproducent Koramic Building Products start volgende week een beursoperatie in twee luiken: een openbaar aanbod tot verkoop van aandelen en de uitgifte van een achtergestelde converteerbare obligatielening. De aandelenverkoop zou 2,5 tot 3 miljard frank moeten opbrengen en de obligatielening mag tot 2 miljard frank lopen, waarvan de helft door de Koramic-groep rond Christian Dumolin zal worden onderschreven.De beursgenoteerde onderneming Terca Brick Industries wijzigt op donderdag 20 juni definitief haar naam in Koramic Building Products. De naamsverandering weerspiegelt een uitbreiding van de activiteiten, van enkel bakstenen (Terca) naar bouwmaterialen (Koramic), zijnde bakstenen, dakpannen, zinkbedekkingsprodukten, vloer- en wandtegels en kleefstoffen. Vanaf 20 juni zal het Koramic-aandeel noteren op de termijnmarkt in plaats van op de contantmarkt.