Koramic-Terca verstevigt Europese positie

De groep Koramic-Terca heeft in Kortrijk en in Beerse twee nieuwe produktiecentra voor respektievelijk dakpannen en bakstenen opgestart. Daarmee ging een totale investering van bijna 1,5 miljard B.fr. gepaard. Ook in Nederland en in Frankrijk staan projekten op stapel. De producent van keramische materialen zet hiermee een aantal nieuwe stappen in zijn investerings- en internationalizeringsprogramma.