Korrektionele rechtbank start behandeling ziekenfondsdossier

(tijd) - De 49ste kamer van de korrektionele rechtbank van Brussel heeft gisteren de behandeling aangevat van het ziekenfondsdossier. Alle acht beklaagden waren op de zitting aanwezig, evenals dokter Wynen die de zaak aan het rollen bracht. Er waren zoveel aanwezigen dat de 49ste kamer te klein bleek en het gezelschap diende te verhuizen. Bij het begin van de zitting las voorzitster Voorspoel de wetten en besluiten voor die op de ziekenfondsen betrekking hebben, evenals de bezwaarschriften. Vandaag wordt de zitting voortgezet.