Advertentie
Advertentie

Korruptie bij provincie Brabant

(tijd) - Volgens Alex Polfliet, provincieraadslid van Agalev voor Brabant, verrijken de Brabantse deputees zich. Jaarlijks geeft de raad een dotatie van 13 miljoen fr. aan het Provinciaal Instituut voor de Studie en Promotie van Brabant. De raad van bestuur bestaat uit de bestendig-afgevaardigden, de goeverneur en de ere-goeverneur. De dotatie dient voornamelijk om zitpenningen uit te keren. Minister van binnenlandse zaken Louis Tobback heeft reeds verklaard dat de toelage voor 1993 best niet kan worden uitbetaald. Hij wacht voorts op de resultaten van een onderzoek. Het Vlaams Blok heeft klacht ingediend bij het Hoog Komitee van Toezicht.