Kort of lang beleggen?

Wie haalt uiteindelijk de beste resultaten: iemand die systematisch op korte termijn belegt, of iemand die altijd in het bezit is van langlopende obligaties? Op het eerste gezicht zou de tweede strategie betere resultaten moeten opleveren. Meestal is de rentecurve immers positief geheld, wat betekent dat naarmate de looptijd van de obligatie toeneemt, ze ook een hogere coupon betaalt. Het verhaal is echter niet zo eenvoudig. Iemand die altijd in het bezit wil zijn van langlopende obligaties zal, na verloop van enige tijd, zijn obligatie moeten verkopen om opnieuw in langlopend papier te beleggen.Dit is echter niet zonder risico. Veronderstel dat ik vandaag een obligatie op tien jaar koop. Na één jaar in ik de coupon op mijn obligatie, en wil ik opnieuw op tien jaar beleggen. Ik moet mijn oorspronkelijke obligatie - die nu nog maar negen jaar loopt - verkopen. Is de rente ondertussen echter gestegen, dan zal ik verlies lijden op deze verkoop. De koers van een obligatie daalt immers als de rente stijgt, en dit effect is des te sterker naarmate de looptijd langer is.