Kort verzuim en dwingende redenen

Bij een geboorte of huwelijk moet de werknemer geen arbeidsprestaties leveren. Het zijn twee gevallen van kort verzuim die de werknemer het recht geven afwezig te zijn. Tijdens de gevallen van kort verzuim heeft de werknemer ook recht op loon. Kort verzuim is strak omschreven, wat betreft de reden, de duurtijd en het tijdstip. De regels van de dwingende redenen gelden bij onvoorziene privé-omstandigheden tijdens de werkuren, waardoor de werknemer niet kan werken. Hier bestaat geen recht op loon.