Advertentie
Advertentie

Korting op notarishonorarium voor aankoop bescheiden woning

(tijd) - Kopers van een eerste bescheiden woning zullen binnen afzienbare tijd 10.000 frank minder notariskosten moeten betalen. Dat is een gevolg van de unanieme goedkeuring, in de kamercommissie voor Justitie, van het wetsontwerp dat de eeuwenoude wet over het notarisambt wijzigt. De Vlaamse socialisten en minister van Justitie Van Parys werden het op de valreep eens over de vermindering van de honoraria en een compensatieregeling voor de notarissen.Het notarisambt wordt nog geregeld door de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803). Hoewel de wet in de loop der jaren op diverse punten werd aangepast, drong zich al lang een modernisering op. Woensdag keurde de kamercommissie voor Justitie daartoe een wetsontwerp goed.