KORTJES GEZONDHEID 4/12

Zonnebank verhoogt risico op huidkanker (tijd) - Vrouwen die een of meer keren per maand onder de zonnebank gaan, hebben 55 procent meer kans op een kwaadaardig melanoom. Bij vrouwen onder de dertig stijgt het risico zelfs met 150 procent. Dat wees een Scandinavisch onderzoek uit (Journal of National Cancer Institute). De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 100.000 vrouwen van 30 tot 50 jaar oud. Blootstelling aan de ultraviolette stralen van de zon verhoogt de kans op huidkanker, meer bepaald op het agressieve en kwaadaardige melanoom. Vooral de ultraviolette B-stralen van de zon zijn daarvoor verantwoordelijk. De ultraviolette A-stralen die vooral in zonnebanken worden gebruikt, bruinen de huid en zouden veel minder kankerverwekkend zijn. Roodharige en blonde vrouwen - die een lichtere huidteint hebben - en vrouwen met meer dan zeven moedervlekken lopen een supplementair risico. Een verklaring kan liggen in de significante hoeveelheden ultraviolette B-stralen die zonnebanklampen afgeven zodra ze verslijten. Borstprothesen en borstkankeropsporing (tijd) - De beste manier om borstkanker op te sporen is de mammografie. Deze methode zou een kwaadaardig gezwel kunnen opmerken 4 jaar voor het te voelen is. De vraag of een mammografie betrouwbaar is bij vrouwen met siliconen borstimplantaten is terecht want implantaten verstoren het radiografisch beeld van de borst. Siliconen borsten zijn niet zo makkelijk plat te drukken als gewone borsten. Dat is nodig voor een foto van goede kwaliteit. Daardoor wordt de interpretatie moeilijker. Tenslotte laten siliconenborsten artefacten zien op de mammografie. Artefacten die verdacht sterk op kanker lijken maar het niet zijn. Zweedse radiologen hebben technieken ontwikkeld om de silicone borst beter in beeld te brengen. Hun methode bleek erg controversieel en tot op heden is er geen standaardmanier om protheseborsten met mammografie feilloos in beeld te brengen. Ondanks deze handicap is de sterfte door borstkanker bij vrouwen met prothesen niet hoger dan die bij vrouwen zonder. Wie een borstvergroting heeft ondergaan, is meer bezig met zijn gezondheid en laat zich veel vaker screenen op kanker. Zo compenseert zij de minder goede kwaliteit van de mammografie, stelt een Amerikaans onderzoek in het Journal of Midwifery and Women's Health. Suikerzieke muizen maken weer insuline aan (tijd) - Een groep geleerden uit Boston is er in geslaagd om bij muizen met suikerziekte de insulineproductie weer op gang te trekken. De resultaten staan in het tijdschrift Science. De onderzoekers spoten speciale miltcellen van gezonde muizen in bij soortgenoten met diabetes. Deze bewerkte miltcellen nestelden zich in de alvleesklier van de zieke muizen en begonnen daar verse insuline te maken. De hamvraag is of deze verbluffende muizenexperimenten bij de mens een gelijkaardig effect zullen hebben. Het hormoon insuline wordt gemaakt in de alvleesklier en regelt het suikertransport vanuit het bloed naar de lichaamscellen. Suiker is de benzine voor ons lichaam. Bij diabetes of suikerziekte blijft er veel te veel suiker in de bloedbaan en veel te weinig in de weefselcellen. Dat komt omdat er ofwel geen insuline is (type 1 diabetes, komt vooral voor bij jonge mensen) of omdat de insuline niet goed meer werkt (type 2 of ouderdomsdiabetes.) Type 2 komt veel meer voor dan type 1 maar de laatste is een veel ernstiger ziekte. Type 1-patienten moeten zichzelf levenslang farmaceutisch aangemaakte insuline inspuiten om te kunnen leven. Men zoekt al jaren naar een methode om het lichaam opnieuw insuline te laten maken.