kortkolom gezondheid

Geneesmiddel beschermt muizenlongen tegen tabaksrook (tijd) - Een experimenteel medicijn beschermt de longen van muizen na inademing tegen tabaksrook. Californische artsen stelden het geneesmiddel voor op het Europees congres voor longziekten. GM6001 deed bij de muizen de toename van de schadelijke activiteit van stoffen door de rook met 96 procent dalen. De longblaasjes van de muizen liepen amper schade op. Sigarettenrook tast de longblaasjes aan. De longen reageren op de geinhaleerde rook door allerlei stoffen, waaronder enzymen, overvloedig aan te maken. Enzymen zijn eiwitten die chemische reacties versnellen. In het geval van tabaksrook breken de extra enzymen (proteasen) de elastische wanden van de longblaasjes af. De longblaasjes kunnen niet meer open en dicht gaan en vormen grote, starre luchtzakken. Dat noemt men emfyseem, een van de naarste gevolgen van roken en na longkanker de belangrijke doodsoorzaak bij rokers. De medische wereld reageert enthousiast en is ongeduldig om het effect op mensen te kennen. Tot op heden is er geen remedie tegen emfyseem. Aspirine goedkoopst tegen hart- en vaatziekten (tijd) - Veruit het beste geneesmiddel ter voorkoming van hart- en vaatziekten is aspirine, gevolgd door de medicijnen tegen hoge bloeddruk. De cholesterolverlagende statines zijn wel doeltreffend, maar veel te duur voor het minieme voordeel dat ze hebben op aspirine. Aspirine en andere bloedverdunners, bloeddruk- en cholesterolverlagers, zijn erg nuttig bij de preventie van hartinfarcten. Omdat een aanzienlijk deel van de bevolking in aanmerking komt, gaan er stemmen op statines op grote schaal voor te schrijven. De terugbetaling betekent echter een forse hap uit het gezondheidsbudget. Thomas Marshall, een epidemioloog uit Birmingham, maakte een kosten-batenanalyse van wat er op de markt is. Veronderstel dat een persoon een kans op de tien heeft om in de volgende vijf jaar een hartinfarct te doen. Als je hem vijf jaar aspirine in lage dosis geeft, daalt zijn kans naar een op de dertien. Geef je hem vijf jaar statines dan is zijn kans een op de dertien en een half. Marshall berekende dat de preventie van een hartinfarct door inname van aspirine 5.000 euro kost. Dat is veel minder dan de 87.500 euro die nodig is om een hartinfarct te voorkomen door het slikken van statines. Bloeddrukverlagende medicijnen zijn even efficient in de preventie als statines, maar zijn per vermeden hartinfarct goedkoper. 26.000 euro om precies te zijn. Velen stoppen met roken na hartinfarct (tijd) - De confrontatie met een hartinfarct is voor 30 tot 40 procent van de patienten een reden om het roken op te geven. Dat is goed, want wie met roken stopt, ziet zijn kans om binnen vijf jaar opnieuw een infarct te krijgen, met de helft afnemen. Nog beter nieuws: de duur van de rookstop is omgekeerd evenredig met de kans om door een infarct te sterven. Maar het kan nog beter, meldt het British Medical Journal. Twee Noorse onderzoekers vergeleken twee rookstopprogramma's bij 270 mensen, die na een hartinfarct op de hartafdeling belandden. De ene helft van de patienten kreeg de klassieke uitleg over rookstop, bij de andere helft werd het stoppen met roken minstens vijf maanden lang begeleid door een verpleger van de hartafdeling. Na een jaar was 37 procent in de eerste groep met roken gestopt. In de groep die opgevolgd was door de hartverplegende, was dat 57 procent. Lui oog afdekken niet nodig voor leeftijd van vijf jaar (tijd) - Zien is een leerproces. Wij zien niet met onze ogen maar met onze hersenschors. De ogen geven enkel de beelden door, de hersenen slaan ze op. Wij zien omdat we beelden herkennen uit die inventaris. Kinderen met een lui oog (amblyopie) gebruiken maar een oog. Het hersengedeelte dat samenhangt met het luie oog, zal zich slecht ontwikkelen. Vanaf een zekere leeftijd is dat onomkeerbaar, waardoor het luie oog altijd slecht zal zien. Vandaar dat men bij kinderen met een lui oog het goede oog afplakt. Je kan een lui oog al vrij vroeg opsporen. Maar is dat wel nuttig, vroegen Britse oogartsen zich af. Zij onderzochten 177 kinderen tussen drie en vijf jaar, bij wie de schoolarts een lui oog had opgemerkt. Een derde van de kinderen kreeg een bril met het goede oog afgeplakt, een derde enkel een bril en het laatste derde niets. Na een jaar was er amper een verschil in verbetering van het scherptezicht in de drie groepen. De auteurs besluiten dat de ouders gerust mogen wachten met het afplakken tot het kind vijf jaar is. Er is daardoor geen bijkomende schade aan het oog. Integendeel, door te wachten zullen sommige kinderen geen plakkers meer nodig hebben, stellen de onderzoekers.