Advertentie
Advertentie

Kortlopend Californisch papier trekt beleggers aan

(tijd/bloomberg) - Het recordbedrag van 7,5 miljard dollar (7,9 miljard euro) aan kortlopende effecten dat de staat Californië wil ontlenen, zal hij probleemloos ophalen, verwachten analisten. Ze wijzen erop dat Californië door zijn groeiend tekort op de begroting een extra rendement moet plakken op het kortlopende papier. Dat extra rendement vertegenwoordigt de risicopremie die beleggers eisen voor de slechtere financiële situatie van Californië. Economen verwachten dat de westelijke Amerikaanse staat volgend jaar afstevent op een begrotingstekort van 23,6 miljard dollar (24,9 miljard euro) door de slechtere conjunctuur. Het extra rendement op de obligaties komt beleggers goed van pas nu de rendementen op de Amerikaanse overheidsleningen fors dalen omdat de economische heropleving in de Verenigde Staten stokt. Daardoor daalt de vrees voor inflatie. Maar daarnaast beschouwen heel wat beleggers het kortlopende papier ook als een ideale, tussentijdse belegging in afwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogt. Die renteverhoging verwachten de meeste economen pas in september.Vanaf dan zullen nieuwe Amerikaanse obligaties aantrekkelijker worden omdat ze een hogere coupon meekrijgen. Aangezien de kortlopende Californische obligaties tussen oktober dit jaar en januari volgend jaar vervallen, kunnen de beleggers in het Californisch papier op eindvervaldag bijna onmiddellijk overstappen naar hogerrentend papier. Bovendien bieden de Californische obligaties een grote zekerheid rekening houdend met de soliditeit van de lokale economie. Met een bruto binnenlands product van 1.360 miljard dollar was die economie in 2000 de vijfde grootste economie ter wereld.