Kortrijk-Roeselare biedt kleine partijen zetels aan

(tijd) - Het nieuwe kiesarrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt is het grootste van West-Vlaanderen. Er zijn 8 zetels voor de Kamer en 10 voor de Vlaamse raad te verdelen. De fusie van de oude arrondissmenten Kortrijk en Roeselare-Tielt kwam er op vraag van de kleine partijen. Zij wensten na de beperking van het aantal zetels per halfrond toch over een vertegenwoordiging te beschikken. Door de fusie kunnen VU, Vlaams Blok en Agalev elk rekenen op een zetel voor de Kamer en voor de Senaat.Toch is niet iedereen gelukkig met fusie. De inwoners van Roeselare-Tielt houden niet van het burgerlijke Kortrijk. Tegelijk betreuren sommigen dat Ieper geen deel uitmaakt van het nieuwe arrondissement. Geografisch was dit logischer geweest. Oostende had dan bij Brugge kunnen gevoegd worden zodat er twee grote arrondissmenten overbleven.