Advertentie
Advertentie

Kortrijks Deltapark wordt hoogwaardig bedrijventerrein

Nog dit jaar verleent de Kortrijkse gemeenteraad de goedkeuring om 40 ha nabij de afrit Kortrijk-Oost (E17) bouwrijp te maken. Op deze gronden, eigendom van de ter beurze genoteerde producent van bouwmaterialen Koramic, komt een hoogwaardig bedrijventerrein. Koramic staat in voor de realisatie. Het stadsbestuur en de intercommunale Leiedal zijn behoeder van het openbaar karakter van het Deltapark. De 'hoogwaardigheid' heeft te maken met de selectie van de bedrijven, de integratie in de omgeving, architectuur en milieukwaliteit. Een ad hoc werkgroep met vertegenwoordigers van de drie instanties moet hierover waken.