Advertentie
Advertentie

Kortrijkse regio krijgt er 180 ha industriegebied bij

(tijd) - De regio Kortrijk krijgt er ongeveer 180 ha industriegebied bij. De Vlaamse regering wijzigde daartoe dinsdag een deel van het gewestplan. Door een wijziging van het gewestplan Turnhout wordt een oplossing gezocht voor de weekeindverblijven in Brecht. Volgens de criteria en de ruimtebalans voor West-Vlaanderen heeft het Kortrijkse tegen 2007 behoefte aan 545 ha bedrijventerreinen. Hiervan is sinds 1994 al 191 ha voorzien in gewestplanwijzigingen en 21 ha in het BPA (bijzonder plan van aanleg) dat in 1995 werd goedgekeurd. Tot 2007 moet dus nog 325 ha worden aangeduid; hiervan wordt in de gewestplanwijziging die dinsdag werd goedgekeurd 180 ha ingevuld.