Kosovaarse president vocht als duif te midden van haviken

(tijd) - 'De Gandhi van de Balkan' is wel de meest vleiende bijnaam die de zaterdag overleden Kosovaarse president, Ibrahim Rugova, heeft gekregen. In een regio waar meningsverschillen doorgaans met het geweer beslecht worden, viel Rugova op door zijn voorliefde voor vreedzame politieke middelen. Maar ook hij kon niet verhinderen dat er een bloedige burgeroorlog en een NAVO-interventie nodig waren om zijn geliefde Kosovo vanonder het Servische juk te halen.