Advertentie
Advertentie

Kosten eigen aan de werkgever zijn vaste vergoedingen die de werknemer

krijgt als terugbetaling van werkelijke uitgaven.Deze uitgaven zijn vaak moeilijk te bewijzen.Wie zeker wil zijn dat de fiscus akkoord gaat met de kosten, legt zijn plan eerst ter goedkeuring aan de fiscus voor.De fiscus moet zelf bewijzen leveren als hij vermoedt dat het om verdoken bezoldigingen gaat.Maar pas op: de fiscus kan wijzen op het onredelijke of niet verantwoorde karakter van de vergoedingen.