Kostenbeperking Ciba-Geigy tot 3% van omzet

BAZEL (reuter) - De Zwitserse chemiegroep Ciba-Ceigy verwacht dat zijn drie afdelingen in het huidige boekjaar hun winstmarges kunnen opvoeren en hun kosten kunnen beperken. De kostenbeperking zou ongeveer 3 % van het omzetcijfer moeten bedragen tegen eind 1993. Het grote voordeel van de zwakkere Zwitserse frank zal in 1992 minder spelen, omdat de dollarkoers waarschijnlijk niet zo sterk zal stijgen als in 1991. Vooral in de gezondheidssektor en de farmaceutische aktiviteiten zou de winst drastisch moeten stijgen dank zij de introduktie van nieuwe produkten.