"Kostenbesparing is geen ultiem reddingsmiddel'

BRUSSEL (tijd) - Minister Philippe Maystadt pleit voor een "kulturele revolutie' bij de bankiers. In ruil voor verlaagde (para)fiskale lasten pleit de minister voor een verzekerde tewerkstelling in de financiële sektor. In ieder geval verzet Maystadt zich tegen een blinde kostenbesparing: "Dat levert geen kompetitief voordeel op.'