Kostenplaatje sociale zekerheid vertoont nog enkele 'witte vlekken'

(tijd) - De begroting van de sociale zekerheid voor '98 staat in de steigers. Maar er blijven nog enkele discussiepunten waarover de regering pas in september een definitieve beslissing neemt. Zo is het onduidelijk of de BTW-verlaging voor de bouw volgend jaar nog verlengd wordt, of er nieuwe mensen in dienst komen om de werking van de PWA's te stroomlijnen, en of de lening van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wordt terugbetaald. Maar de grootste kwelgeest blijft natuurlijk de ziekteverzekering.Minister van Begroting Herman van Rompuy deelde vrijdag niet zonder trots mee dat België het EMU-ticket op zak heeft. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 2,8 procent van het BBP. Als alles goed gaat, gaat daar in '98 nog eens 0,3 procentpunt van af. Niet dat de opmaak van de begroting voor volgend jaar al rond is. Het voorbereidend werk is wel geleverd, maar de beslissingen vallen in september.