KPN-resultaten

(bloomberg) - Het Nederlandse telecombedrijf KPN lijkt weer op de goede weg. Maandag voorbeurs publiceert het bedrijf zijn eerstekwartaalresultaten. Volgens de gemiddelde verwachting van de 11 analisten die bij het persagentschap Bloomberg hun verwachtingen indienden, zou het bedrijf een winst voor bijzondere posten boeken van 93 miljoen euro, tegen een verlies van 225 miljoen euro vorig jaar. Netto zou het bedrijf kunnen uitpakken met een winst van 553 miljoen euro. Vorig jaar was er een nettoverlies van 348 miljoen euro. De omzet van het telecombedrijf zal volgens de verwachting van de analisten licht hoger liggen dan vorig jaar, toen voor 2,92 miljard euro verkocht werd, terwijl dat nu voor 3,06 miljard euro was. Daarop zou een bedrijfskasstroom gerealiseerd zijn van 1,14 miljard euro. Vorig jaar bleef dat cijfer steken op 940 miljoen euro. De onzekerheid over de resultaten is groot, maar geen enkele analist verwacht negatieve cijfers, noch netto, noch voor eenmalige elementen. Netto ligt de laagste winstschatting op 373 miljoen euro, terwijl de hoogste 716 miljoen bedraagt. Voor de winst voor eenmalige elementen rekent de grootste pessimist op 16 miljoen euro, terwijl de grootste optimist het houdt op 147 miljoen euro. Minstens evenzeer als naar de resultatenontwikkeling op zich, zullen de analisten uitkijken naar de ontwikkeling van de schulden. Eind maart 2002 keek KPN nog aan tegen een nettoschuldenberg van 15,4 miljard euro. Vermoedelijk is dat cijfer eind maart dit jaar teruggevallen tot 11,4 miljard euro. GVL