Kraamhulp in aanvullende ziekteverzekering

(tijd) - Diverse ziekenfondsen (vooral van de kristelijke en onafhankelijke landsbond) denken er aan kraamhulp (een vorm van gezinshulp voor pas bevallen moeders) voortaan ten dele terug te betalen. Bij de CM in Brugge wordt kraamhulp sinds begin dit jaar al effektief terugbetaald. Voor maximaal 16 uur hulp krijgt de verzekerde 100 frank per uur. De terugbetaling gebeurt met geld uit de aanvullende ziekteverzekering (dus niet via het RIZIV). De CM Brugge zegt dat haar aanvullende verzekering (of verzekering kleine risico's voor zellfstandigen) dan nog de goedkoopste is.