KRAB: Er komt schot in de reklame-zaak

De investeringen in reklame in verhouding tot het bruto nationaal produkt, zowel in de massamedia als in direct marketing, zijn in 1987 op het niveau van de golden sixties gekomen. De kamer voor reklame-adviesbureaus (KRAB) stelt dan ook in het rapport "De Belgische reklame in haar ekonomische kontekst' als konklusie dat er schot in de zaak komt. Dieptepunten zijn verleden tijd.