KRAB niet zomaar blij met akkoord RTBf-RTL-TVi

(tijd) - De Kamer van Reklame-adviesbureaus, KRAB, heeft te kennen gegeven enerzijds positief te staan tegenover het reklame-akkoord tussen RTBf en RTL - TVi, maar anderzijds het af te keuren. De KRAB kant zich vooral tegen het systeem van verdeling van de reklamezendtijd.