Advertentie
Advertentie

Krachtlijnen-Kelchtermans basis van modern personeelsbeleid

(tijd) - De 'krachtlijnen-Kelchtermans' verwijzen naar de 'gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale besturen' waarover de Vlaamse regering en de vakbonden op 18 juni 1993 een akkoord sloten. Theo Kelchtermans was op dat ogenblik minister van Binnenlandse Aangelegenheden in de Vlaamse regering. Het sectoraal akkoord bevat ook een herziening van de weddeschalen. De krachtlijnen hebben betrekking op het administratief en financieel statuut van het personeel van de lokale besturen: de gemeenten en de OCMW's.