Krachtlijnen Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen eind maart op regeringstafel

(tijd) - Eind maart zal de Vlaamse regering zich aan de hand van de krachtlijnen voor het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) uitspreken over de procentuele verhouding tussen de diverse zones, die onder meer voor industrie, landbouw, woningen en natuurgebied voorzien worden. Minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns maakte dat gisteren bekend. Eind juni 1997 moet het RSV, alsook het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw volledig afgerond zijn.Samen met de krachtlijnen voor het RSV zal het kabinet-Baldewijns eind deze maand ook een ontwerp van planningsdecreet voorleggen aan de Vlaamse regering, dat de decretale basis moet vormen van het nieuwe RSV.