Krachtlijnen vanhet Actieplan Ondernemen

In de twee jaar dat Jaak Gabriëls federaal minister van KMO en Middenstand was, kreeg hij nogal wat kritiek te slikken uit ondernemerskringen. Hij zou wel heel wat plannen in petto hebben die het ondernemersklimaat moesten stimuleren, maar op het terrein was daar al bij al weinig van te merken, klonk het. Met het Actieplan Ondernemen wil hij nieuwe reacties in die zin duidelijk voor zijn. De vertraging tussen de beslissingen op beleidsniveau en de realisaties op het terrein was een rechtmatige verzuchting, geeft Gabriëls toe. Precies daarom hebben we bij het Actieplan Ondernemen dat nu voorligt, een duidelijke timing en budgettering gevoegd. Een greep uit het lijstje.1. LEREN ONDERNEMENLevenslang leren: 3 miljoen opleidingscheques van 30 euro, de helft te betalen door de onderneming(4 februari 2002)Ondernemers begeleiden: adviescheques en peterschapcheques (vierde kwartaal 2002)Leren ondernemen: mini-ondernemingen in de eindtermen en ondernemersplan-wedstrijd in hoger onderwijs (vanaf volgend schooljaar 2002-2003)Totaal budget: 55 miljoen euro2. FINANCIELE STRUCTUURActivering risicokapitaal: startersfonds (12,5 miljoen euro tegen vierde kwartaal 2002), fiscale incentive van informeel risicokapitaal (10 miljoen euro tegen derde kwartaal 2002) en modernisering van de waarborgregeling (tweede kwartaal 2002)Lastenverlaging: verlaging milieuheffingen op afvalwater (30 miljoen euro tegen aanslagjaar 2002) en ruimere fiscale autonomie in vennootschapsbelasting (eerste kwartaal van 2003)Expansiesteun nieuwe stijl: expansie nieuwe stijl, ecologie nieuwe stijl en een nieuwe editie van het Mercuriusproject ter bevordering van stedelijke economische weefsel (eerste kwartaal 2003)Totaal budget: 190 miljoen euro3. ADMINISTRATIEVE LASTEN OMLAAGDienstverlening dichter bij de onderneming: een Huis van de Vlaamse Economie per provincie (derde kwartaal 2002) en een website Ondernemend Vlaanderen als virtueel eenheidsloket (tweede kwartaal 2002)Administratieve lastenverlaging: plan met concrete voorstellen en protocol met federale overheid (eerste kwartaal 2002) en de uitwerking van een instrumentarium voor monitoring (tweede kwartaal 2002)4. INTERNATIONAAL ONDERNEMENBegeleiding op maat van exporterende ondernemingen: Export Vlaanderen als enige aanspreekpunt, ondergebracht in Huis van de Vlaamse Economie (tweede kwartaal 2002)Stimuleren van Vlaamse investeringen in het buitenland: synergie van Vlaamse diensten in het buitenland (tweede kwartaal)Totaal budget: 75 miljoen euro5. RUIMTE OM TE ONDERNEMENKnelpunten op korte termijn oplossen: 56 bedrijfsterreinen bouwrijp maken (eerste kwartaal 2002) en verlaten sites vermarkten (25 miljoen euro, vierde kwartaal 2002)Bijsturing van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 7.000 hectaren bijkomende bedrijfsterreinen (tweede kwartaal 2002) en onevenwichten in Limburg en West-Vlaanderen corrigeren (tweede kwartaal 2002)Totaal budget: 25 miljoen euro