Advertentie
Advertentie

Krachtlijnen Vlaams beleidsplan permanente vorming goedgekeurd

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering heeft dinsdag de krachtlijnen van het beleidsplan 'permanente vorming' goedgekeurd, dat verder geconcretiseerd zal worden. In het Vlaams economisch-sociaal overlegcomité (Vesoc) buigen de Vlaamse regering en de sociale partners zich vandaag alvast over de aanwending van de uitgetrokken 750 miljoen frank voor reconversieopleidingen. Buiten de verdere invulling van het akkoord 1996-1997 zal ook gestart worden met de uitwerking van een nieuw akkoord voor 1997-1998.In het beleidsplan 'permanente vorming' is de Vlaamse regering uitgegaan van het principe van het levenslang leren. Concreet wil minister-president Luc van den Brande de samenhang van het opleidingsaanbod versterken door de opleidingen van de VDAB, het Onderwijs Sociale Promotie (OSP) en de middenstand (VIZO-CMO's) beter op elkaar af te stemmen. De Vlaamse regering gaat een protocol uitwerken met deze instellingen, in afwachting van een koepeldecreet over permanente vorming. De regering gaat voorts ook subregionale samenwerkingsverbanden vormen en ondersteunen, wat eveneens moet leiden tot een betere coördinatie van het opleidingsaanbod.