Krachtmeeting tussen CVP en PS weegt opnieuw op regering

(tijd) - De uitkomst van de PS-bureauvergadering heeft gisteren andermaal de krachtmeeting die momenteel aan de gang is tussen de PS en de CVP in het volle daglicht geplaatst. Het PS-bureau "gunde' de CVP, die vandaag de hele dag bijeenkomt, geen duidelijk antwoord op de opening die premier Dehaene afgelopen weekend maakte naar een herziening van de begroting. Anderzijds blijft de PS voorstellen lanceren over de ontmanteling van de Franse gemeenschap om zich scherper te kunnen opstellen in de communautaire dialoog. Nadat premier Dehaene afgelopen weekend de opening had gemaakt voor een onmiddellijke bijsturing van de begroting zoals ze einde juli werd opgemaakt, was het uitkijken naar de reakties van de koalitiepartners. De PSC zit op dezelfde lijn als Dehaene. Minister van financiën Maystadt zei afgelopen weekend in het Engelse Bath dat er voor 20 tot 25 miljard fr. bijkomende maatregelen moeten komen. De precieze berekeningen moeten klaar zijn tegen 28 september, omdat België tegen dan zijn konvergentieplan aan de Europese raad voorstelt.