Krachtmeting over Renault-wet duurt voort

BRUSSEL (tijd) - Het federale parlement blijft er bij dat er harde sancties moeten komen voor bedrijven die de voorgeschreven informatie- en overlegprocedure bij collectief ontslag aan hun laars lappen. Daarmee zet ze de krachtmeting met de regering -die op voorstel van de sociale partners afziet van zware straffen- voort. Alleen, die sociale partners lijken te kampen met een acute aanval van schizofrenie. Want de terugvordering van overheidssteun die ze op federaal vlak bekampen, bepleiten ze op Vlaams niveau in de SERV.De Kamercommissie Sociale Zaken stuurt twee wetsvoorstellen voor advies naar de Raad van State. Het eerste, van de hand van SP'er Hans Bonte en mede ondertekend door de drie andere regeringspartijen en nu ook de VLD (de PRL doet niet mee), wil de regering de mogelijkheid geven socialelastenverlagingen terug te vorderen van bedrijven die een loopje nemen met de informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief ontslag. Het tweede voorstel, van de groene kamerleden Joos Wauters en Thierry Detienne, gaat nog verder. Het stelt de sanctie automatisch in voor elke onderneming die haar werknemers collectief ontslaat om niet-economische redenen. Dat betekent concreet dat een bedrijf dat niet te maken heeft met een gerechtelijk faillissement en dat evenmin erkend is als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering altijd de verkregen RSZ-kortingen moet terugbetalen.