Krakende wagen

Van het binnenlands politiek front valt er deze week weinig of geen nieuws te verwachten. De meeste politici doen het in deze week na Pasen wat kalmer aan, of maken van de relatieve rust gebruik gemaakt om hun horizon wat te verruimen. Zo is premier Martens gisteren met buitenlandminister Tindemans naar Polen afgereisd, terwijl binnenlandminister Tobback in Rwanda rondtoert om er de banden tussen de gemeenten hier en ginds nauwer aan te halen.