Kranten zien in Witte Mars voorteken van protest elders

(belga/tijd) - De Witte Mars stond maandag in heel wat buitenlandse kranten vooraan in het nieuws. Voor France-Soir had de manifestatie 'door de rustige vastberadenheid die ervan uitging veel weg van een revolutie, maar dan zonder geweld of zonder dat iemand voor een politieke partijkar wordt gespannen'. De krant ziet in de witte ballonnen in de Brusselse straten 'het eerste vage, risicovolle voorteken van een mogelijke vloedgolf over technocratische staten, die in hun misprijzende en elitegerichte beheer één gegeven vergeten: de mens, die voorrang heeft op al de rest'.Ook voor de Spaanse krant El Mundo kan België vooruitlopen op wat elders te gebeuren staat. De krant wees op de ongewone oproep van koning Albert tot het 'geweten van de natie'. Zijn verklaring houdt zelfkritiek in omdat de families van de slachtoffertjes geschokt waren omdat hun brieven tot hem onbeantwoord bleven. De families willen een ethisch renouveau en wenden zich tot de instellingen. Hier ligt, volgens het blad, een probleem. De regerende klasse, die in een glazen stolp zit, leeft geïsoleerd en heeft geen gevoel voor de problemen van de man in de straat. Er ontstaat een diepe kloof tussen de bovenbouw van de bureaucratie en van de samenleving. 'Dat verklaart goeddeels de frustatie van de Belgen, die misschien anticipeert op die van de burgers in andere Europese landen'.