Krappere geldmarkt

(tijd) - De jongste weekstaat van de Nationale Bank (NBB) wordt vooral gekenmerkt door een stijging van de biljettenomloop en een vermindering van de kredietverlening aan de financiële instellingen (exclusief het Rentenfonds). Die bewegingen hadden een verkrappende invloed op de geldmarkt en leidden tot een stijging van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds.