Krappere geldmarkt

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is tijdens de voorbije weekstaatperiode verkrapt, aldus de Nationale Bank (NBB). De toename van de biljettenomloop en van de zichtverbintenissen in Belgische franken - dit zijn de zogenaamde faktoren die autonoom inwerken op de geldmarkt - werd immers niet volledig gekompenseerd door de netto- likwiditeitsverstrekking van de NBB via marktverrichtingen.