Krappere geldmarkt

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is tijdens de afgelopen weekstaatperiode gedaald. Zowel de zogenaamde autonome faktoren als de de likwiditeitsverstrekking door de Nationale Bank (NBB) hadden een verkrappende invloed. Deze verkrapping werd volledig gedragen door de Schatkist, die haar schuld tegenover de NBB zag toenemen van 1,3 tot 11,3 miljard. De financiële instellingen konden hun beroep op de voorschotten van de NBB verminderen.