Advertentie
Advertentie

Kredietbank Luxembourgeoise : winst 35% hoger

Het balanstotaal van Kredietbank Luxembourgeoise steeg van 256 miljard Lux.fr. op 31 maart1987 tot 286 miljard fr. op 31 maart 1988, wat een verhoging van 30 miljard Lux.fr. of 11,8% betekent. De kliëntendeposito's stegen tot 178 miljard: een stijging van 19,3% in vergelijking met vorig boekjaar. Deze rubriek vertegenwoordigt 62,2% van het balanstotaal.