Kredietbank SA Luxembourgeoise

De h. C. Franssens, voorzitter van het direktiekomitee en de h. L. Pfeiffer, direkteur, zullen per 31 maart 1989 afzien van de uitoefening van hun mandaat als lid van het direktiekomitee wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.