Kredietbank zet activiteiten KB Consult stop

(tijd) - Kredietbank gaat de activiteiten van KB Consult na twee jaar stopzetten. KB Consult verstrekt juridisch en fiscaal advies aan KMO's en kent veel succes. De stopzetting komt er volgens betrokkenen als gevolg van de affaire-KB Lux.KB Consult werd begin 1995 opgestart. Met de dienst wou Kredietbank haar inkomsten meer diversifiëren en inspelen op een reële behoefte van de cliënteel. Een bankier heeft immers vaak een 'strategische' relatie met zijn KMO-cliënteel. Een bankdirecteur kent de problemen van het bedrijf en gezin en is vaak een soort vertrouwensman. Vanuit die vaststelling besloot Kredietbank om haar KMO-cliënteel op een meer systematische manier bij te staan in het groeiproces. Concreet gebeurde dat door de vennootschap KB Startfonds op 22 december 1994 om te vormen tot KB Consult. Bij KB Consult konden een zestal werknemers aan de slag voor het verstrekken van juridisch en fiscaal advies. De nieuwe activiteit was onmiddellijk een succes, zelfs in die mate dat de KB overstelpt werd door het werk.