Kredietkwaliteit groeimarkten verbetert

(tijd) - De kredietkwaliteit van obligatie-emittenten uit de ontluikende markten verbetert. Dat blijkt uit een rapport van Standard & Poor's. Op 30 juni waren de vooruitzichten voor 16 procent van de uitgevers uit de groeimarkten positief. Eind maart was dat slechts het geval voor 14 procent, een jaar geleden voor 13 procent. Een jaar geleden waren de vooruitzichten voor 20 procent van die emittenten negatief. Eind juni was dat nog maar 14 procent.