Kredietlimiet is enveloppe

Kredietlimieten op een afnemer bepalen hoeveel een bedrijf op krediet mag leveren zonder de garantie van de kredietverzekeraar te verliezen. Maar wat als veel leveranciers tegelijk een limiet vragen op dezelfde afnemer. En wat als de limiet opgebruikt is door mijn concurrenten?Jean-Louis Coppers: Net als bij factoring werken kredietverzekeraars met enveloppen. Iedereen kan de kredietlimiet krijgen die hij vraagt. Op de grote textielbeurs Domotex, waar veel gekocht wordt, kan een grote vraag ontstaan naar kredietlimieten voor een bepaald bedrijf. Dat kunnen 10 aanvragen zijn, elk voor een limiet van 1 miljoen euro op een totale enveloppe van 10 miljoen euro. De elfde aanvraag zou dus afgewezen worden. Dat is niet zo. De kredietverzekeraar zal in dat geval een herwaardering uitvoeren en nagaan of de eerste tien aanvragen de gevraagde kredietlimiet wel nodig hebben. Op die manier wordt de beschikbare enveloppe herverkaveld.Victor Baudemprez: Sommige bedrijven vragen een te grote limiet om de markt af te sluiten voor de concurrenten. Dat lukt niet.Jean-Louis Coppers: Stel dat een bedrijf een kredietlimiet op zijn afnemer vraagt van 100 en toch slechts 50 krijgt. Dan moet je overleggen met dat bedrijf en voorstellen het risico volledig te dragen op voorwaarde dat een bankgarantie wordt afgeleverd door die afnemer. De vraag is hoever de kredietverzekeraar meegaat in het slechte risico.