Kredietpositie bij omvorming naar vennootschap

(van een medewerker)