Kredietverliezen duwen resultaatvan KBC Bank Nederland in het rood

(tijd) - KBC Bank Nederland eindigde 2001 met een nettoverlies van 7,2 miljoen euro. Daarmee kleurden de cijfers van de Nederlandse dochter van de bankverzekeraar KBC voor het tweede opeenvolgende jaar rood. In 2000 bedroeg het verlies 1,9 miljoen euro. In 1999 wist de KBC-dochter nog een winst van 8,8 miljoen euro te boeken.KBC Bank Nederland telt drie bedrijvenkantoren, met name in Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Deze bankkantoren mikken op lokale middelgrote en grote bedrijven. Toch is de aanwezigheid grotendeels te verklaren door het verlangen van KBC om Belgische klanten te volgen in Nederland, aldus een KBC-woordvoerster.Verder beschikt KBC in Amsterdam over een marktenzaal voor effectenadministratie. In Zuid-Nederland, in de buurt van de grens met België, telt KBC vier bankkantoren voor particulieren. KBC Bank Nederland stelt in totaal 250 mensen tewerk.De Nederlandse bankdochter vormt met haar verlies van 7,2 miljoen euro een uitzondering op de lijst van dochtermaatschappijen die toebehoren aan de KBC-bedrijfseenheid diensten aan bedrijven. Dochters als de Antwerpse Diamantbank, de Ierse IIB Bank en KBC Bank Deutschland wisten 2001 winstgevend af te sluiten. Enkel durfkapitalist Investco boekte nog een verlies van 3,3 miljoen euro.Een KBC-woordvoerster nuanceert het fors toegenomen nettoverlies van KBC Bank Nederland. Het operationeel resultaat was goed en beantwoordde aan onze verwachtingen. Een aantal kredietdossiers zorgde echter voor zwaardere voorzieningen. Als kleine entiteit van een grote groep neemt KBC Bank Nederland immers iets grotere risicos dan als ze onafhankelijk zou zijn. KBC plant geen herstructurering van de Nederlandse dochter. Er wordt wel gekeken hoe we de efficiëntie kunnen verbeteren, maar dat doen we voor heel de groep. KvH